ТАНГЕНТА ДОО - Никшић

Референтне области

Техничко-технолошке области у којима имамо највише искуства у аутоматизацији, погонској, мјерној и регулационој техници са примјерима:

Design by 4D