ТАНГЕНТА ДОО - Никшић

Контакт

Tangenta d.o.o.

Никшић, VI црногорске T 32
www.tangenta.co.me
office@tangenta.co.me
телефони/факс:
+38240 23 55 10; +38240 23 55 11; +38240 23 55 12.
Миловић Славко, дипл. инж. ел.
slavko.milovic@tangenta.co.me
+382 68 888 400
Паповић Блажо, дипл. инж. ел.
blazo.papovic@tangenta.co.me
+382 68 888 411
Пушица Милојко, дипл. инж. ел.
milojko.pusica@tangenta.co.me
+382 68 888 408
Божовић Милорад, дипл. инж. ел.
+382 67 220 347
Голијанин Цвијета, економиста
office@tangenta.co.me
+382 68 888 412
Design by 4D