ТАНГЕНТА ДОО - Никшић

Инжењеринг

Наша знања и искуства ће вам помоћи да у свакој фази развоја ваше инвестиције (идеја, пројектни задатак, пројекат, извођење, одржавање) добијете жељени квалитет не потрошивши више од неопходног.

Тангента доо Никшић посједује следеће лиценце:

Design by 4D